نمایه نویسندگان

ا

 • اتقیا، امید مصاحبه با دکتر امیر میرزادی گوهری به بهانه چاپ مقاله ایشان در نشریه Nature Genetics [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 7-8]
 • اتقیا، امید بیست و سومین کنگره گیاه‌پزشکی ایران [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 32-35]
 • اتقیا، امید معرفی کلینیک گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 10-11]
 • اتقیا، امید مصاحبه با دکتر طالبی جهرمی؛ عضو هیئت‌علمی گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 28-33]
 • اتقیا، امید اولین دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 67-67]
 • اتقیا، امید مصاحبه با جناب آقای دکتر مسعود احمدزاده (عضو هیئت‌علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه تهران) [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 54-61]
 • اتقیا، امید نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 1-56]
 • اتقیا، امید مصاحبه با دکتر علیرضا صبوری (عضو هیئت‏علمی گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 47-52]
 • البرزی، زینب معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف‌سنج جرمی [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 67-69]
 • البرزی، زینب اثر آلی جفت‌یابی در حشرات [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 31-38]

ب

 • بایرامی، محمدحسین گشت‌وگذاری در موزه‏ی جانورشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 6-9]
 • بهرامی نژاد، کیمیا سخن سردبیر نشریه [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 5-5]
 • بهرامی نژاد، کیمیا کشت فرازمینی سبزیجات [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 34-37]
 • بهرامی نژاد، کیمیا B402”, BEST WAY TO KEEP THE BEES SAFE“ [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 42-43]
 • بوکان، افروز مزرعه‏ی حشرات؛ شغلی برای آیندگان و غذایی برای گرسنگان [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 50-53]
 • بوکان، افروز نقش کارآمد و نوین مگس سیاه در مدیریت پسماند آلی [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 13-16]

پ

 • پهلوان یلی، کتایون چندشکلی ظاهری چیست؟ مطالعه‌ی این ویژگی در کفشدوزک Adalia decempunctata [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 54-55]
 • پهلوان یلی، کتایون فون کفشدوزک‌های (Coccinellidae) مرتبط با مرکبات در غرب استان مازندران [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 22-24]

ج

 • جعفری، محدثه تغییر و تحولات در روش‌های حفاظت محصولات انباری [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 22-27]

ح

 • حاتمی، نازنین متابولیت‏های گیاهی و مقاومت به آفات [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 56-61]
 • حجازی، مینا سخن سردبیر شماره یک نشریه گیاه پزشک در دوره بیستم [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-1]
 • حجازی، مینا تازه‌های دنیای پژوهش در گیاه‌پزشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 29-31]
 • حجازی، مینا فایل کامل شماره نخست دوره بیستم نشریه گیاه پزشک [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-47]
 • حجازی، مینا بهار، پیام‌آور تعادل پس از وقوع دگرگونی است... [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 5-5]
 • حجازی، مینا تازه‌های پژوهش در دنیای گیاه‌پزشکی [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 68-71]
 • حجازی، مینا نسخه نهایی و کامل شماره دوم دوره بیستم نشریه گیاه پزشک [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 1-76]
 • حجازی، مینا سخن سردبیر [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 5-5]
 • حجازی، مینا تازه‏های پژوهش در دنیای گیاه‏پزشکی [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 72-73]
 • حجازی، مینا شماره سوم از دوره بیستم نشریه گیاه پزشک- فایل کامل نسخه [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 1-76]
 • حجازی، مینا نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 1-56]
 • حجازی، مینا یادداشت سردبیر [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 4-4]
 • حسینی، ساجده سادات مصاحبه با دکتر محمد محمودوند [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 30-33]
 • حسنوند، شبنم آیا آرماگدون اکولوژیکی درراه است؟ [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 18-19]

د

 • دادگستر، شهرام چرا کنه ‏های واروآ زنبورهای پرستار را ترجیح می‏دهند؟ [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 42-46]

ر

 • رحیمی، سجاد کنه‌های شکارگر Phytoseiidae و کنترل بیولوژیکی حفاظتی [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 14-17]
 • رحیمی، سجاد چرا کنه ‏های واروآ زنبورهای پرستار را ترجیح می‏دهند؟ [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 42-46]
 • رمضان زاده، نگین تغییر و تحولات در روش‌های حفاظت محصولات انباری [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 22-27]
 • رمضان زاده، نگین مقایسه‏ی میزبان‌های آزمایشگاهی دو جدایه‏ی ویروس موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus) روی برخی از گیاهان محک [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 13-15]
 • رنجبران، مریم اثرات دوگانه قارچ بیمارگر حشرات روی کنترل آفات و بیماری های گیاهی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 16-23]

ز

 • زارع پیشه، فاطمه تأثیر قارچ میکوریزا و PGPR بر وضعیت تغذیه و رشد درختان در تولید سیب ارگانیک [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 6-15]

س

 • سیدعلیخانی، سید محمد تغییر و تحولات در روش‌های حفاظت محصولات انباری [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 22-27]
 • سیدعلیخانی، سید محمد تیمارهای پس از برداشت محصولات تازه خوری [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 17-21]
 • سرلک، ساجده سفیدبالک های تهرانی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 13-14]
 • سرلک، ساجده آیا گرم‌تر شدن هوا باعث افزایش خسارت آفات کشاورزی می‌شود؟ [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 38-41]

ش

 • شریفی، سیاوش تغییر و تحولات در روش‌های حفاظت محصولات انباری [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 22-27]
 • شریفی، سیاوش تیمارهای پس از برداشت محصولات تازه خوری [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 17-21]
 • شمسیان، محدثه آشنایی با کتاب " آموزش نرم‌افزارهای آنالیز فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت " [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 28-28]
 • شمسیان، محدثه آشنایی با کتاب " راهنمای کاربردی NCBI" [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 12-13]
 • شمسیان، محدثه آشنایی با کتاب بیماری شناسی گیاهی از دیدگاه مولکولی [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 10-12]
 • شمسیان، محدثه نقش نماتدهای باکتری‌خوار و قارچ‌خوار در حاصلخیزی خاک و تولید نیتروژن معدنی [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 47-49]

ص

 • صادقی، امین محصولات تراریخت از دریچه‏ی گیاه‌پزشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 25-27]
 • صادقی، امین فایل کامل شماره نخست دوره بیستم نشریه گیاه پزشک [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 1-47]
 • صادقی، امین محصولات تراریخت از دریچه گیاه‏پزشکی 2 [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 34-37]
 • صادقی، امین منتشر کن یا نابود شو؛ بازی در نقش ماشین چاپ مقالات [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 62-66]
 • صادقی، امین نسخه نهایی و کامل شماره دوم دوره بیستم نشریه گیاه پزشک [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 1-76]
 • صادقی، امین گانودرما؛ معجزه‏ای برای خریدار یا فروشنده؟ [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 62-66]
 • صادقی، امین شماره سوم از دوره بیستم نشریه گیاه پزشک- فایل کامل نسخه [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 1-76]
 • صالحی، پارسا کشاورزی بدون تولیدات محافظ گیاه آیا می‌توانیم بدون استفاده از علف‏کش‏‌ها، قارچ‏کش‏‌ها و حشره‏کش‌‏ها کشت و کار داشته باشیم؟ [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 4-12]
 • صبا، علیرضا دادگاه کنوکارپوس کبیر! آلاینده یا پالاینده؟ [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 27-37]
 • صبا، علیرضا نه سازش، نه تسلیم، نبرد با ملخ‌ها! [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 39-46]
 • صداقتیان، سعید کشت بافت، راهی برای تولید گیاهان عاری از ویروس [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 24-29]
 • صداقتیان، سعید معرفی شرکت فنآوری زیستی طبیعت گرا ( بایوران) [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 44-47]
 • صلح جوی فرد، سمانه اینترنت اشیاء و تعامل با دنیای فیزیکی [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 16-20]

ع

 • عاشوری، مهدی تکامل ژنوم نماتدهای انگل گیاهی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 22-24]
 • عاشوری، مهدی تکامل ژن‏های HOX در نماتد‏ها [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 50-53]

غ

 • غریب رضا، رقیه کشاورزی بدون تولیدات محافظ گیاه آیا می‌توانیم بدون استفاده از علف‏کش‏‌ها، قارچ‏کش‏‌ها و حشره‏کش‌‏ها کشت و کار داشته باشیم؟ [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 4-12]

ق

 • قبادی، حمید مفاهیم و اهمیت دسته‌بندی خطرات آفت‌کش‌ها [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 9-12]
 • قبادی، حمید تاریخچه و روند توسعه ترکیبات نئونیکوتینوئید [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 46-49]
 • قبادی، حمید حداکثر مقدار باقیمانده‏ی مجاز آفتکش‌های کشاورزی قسمت اول: حشره‌کش‌های پروفنفوس، فن‌پروپاترین، سایپرمترین، کلرپیریفوس و فوزالن [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 21-26]

ک

 • کرمی، فرشته تازه‌های دنیای پژوهش در گیاه‌پزشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 29-31]
 • کرمی، فرشته تازه‌های پژوهش در دنیای گیاه‌پزشکی [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 68-71]
 • کرمی، فرشته اخبار انجمن علمی _ دانشجویی گیاه‌پزشکی [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 72-73]
 • کرمی، فرشته اخبار انجمن علمی- دانشجویی گیاه‏پزشکی [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 70-71]
 • کرمی، فرشته تازه‏های پژوهش در دنیای گیاه‏پزشکی [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 72-73]
 • کرمی، فرشته کشاورزی بدون تولیدات محافظ گیاه آیا می‌توانیم بدون استفاده از علف‏کش‏‌ها، قارچ‏کش‏‌ها و حشره‏کش‌‏ها کشت و کار داشته باشیم؟ [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 4-12]
 • کیمیایی، ساحل کشاورزی بدون تولیدات محافظ گیاه آیا می‌توانیم بدون استفاده از علف‏کش‏‌ها، قارچ‏کش‏‌ها و حشره‏کش‌‏ها کشت و کار داشته باشیم؟ [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 4-12]

م

 • محرمی، فاطمه اخبار انجمن علمی _ دانشجویی گیاه‌پزشکی [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 36-38]
 • محرمی، فاطمه معرفی آزمایشگاه های بخش بیماری شناسی گیاهی [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 6-9]
 • محرمی، فاطمه اهمیت عوامل پروبیوتیک‌های گیاهی در کشاورزی زیستی [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 42-45]
 • مرادپور، عارف چرا شناسایی گونه‏ در مطالعات مربوط به بیماری‏شناسی گیاهی مهم است؟ [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 15-17]
 • مرادپور، عارف کاربرد اسانس‌ها در کنترل پوسیدگی‌های پس از برداشت [دوره 20، شماره 2، 1398، صفحه 18-21]
 • مرادپور، عارف گونه‌های جنس قارچی Fusarium مولد مایکوتوکسین و مایکوتوکسین‌های آن ها [دوره 20، شماره 3، 1398، صفحه 38-41]
 • مرادپور، عارف ردیابی و تشخیص مایکوتوکسین ها [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 25-30]
 • موی، ریحانه چالش‌های ویروس‌شناسی گیاهی و بررسی تأثیر ویروس‌های گیاهی بر گیاهان مدل [دوره 20، شماره 1، 1397، صفحه 20-21]