گونه‌های جنس قارچی Fusarium مولد مایکوتوکسین و مایکوتوکسین‌های آن ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

قارچ­ها و باکتری­های بیماری­زای گیاهی در دوره­های مختلف چرخه‏ی زندگی خود بر اساس نیاز و نوع کاربرد، متابولیت­های متنوعی را تولید می­کنند. برخی از این متابولیت­ها برای ایجاد بیماری توسط عامل بیماری استفاده می­شود که عبارت‏اند از آنزیم­ها، تنظیم‌کننده‌های رشد، پلی­ساکاریدها و زهرابه­ها ( توکسین­ها ).
توکسین­ها، موادی سمی­اند که در محیط طبیعی و محیط­های کشت توسط قارچ­ها و باکتری­ها تولید می­گردند. این مواد وزن مولکولی کمی داشته و با توجه به سمّیت بالای آن­ها، در میزان کم هم مؤثّر هستند. توکسین­ها به‌واسطه‌ی ماهیت فیزیکی و شیمیایی خود، عملکرد­های متفاوت و محل اثر­های متفاوتی دارند و مستقیماً بر پروتوپلاسم زنده اثر می­گذارند. گروهی از توکسین­ها عمومی­اند و روی طیف وسیعی از میزبان­های گیاهی موثّراند و گروهی دیگر به‌صورت اختصاصی عمل کرده و فقط روی یک یا چند میزبان گیاهی معین اثر دارند و بر سایر میزبان­های گیاهی اثری ندارند. در صورت تغذیه‏ی گیاه آلوده به توکسین توسط انسان و حیوانات ممکن است مشکلات متنوعی در سیستم­های مختلف بدن آن­ها رخ دهد...