باسمه تعالی

نشریه علمی دانشجویی گیاه پزشک، به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بیش از ۲۰ سال است که در فضای علمی دانشجویی کشور فعالیت می‌کند. از اسفند ۱۳۹۸، این نشریه با کسب امتیاز حرفه‌ای از سوی معاونت‌های پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، به عنوان یک نشریه علمی ترویجی با امتیاز ۱ فعالیت می‌کند.

از افتخارات این نشریه در سال‌های اخیر می‌توان به کسب عنوان نشریه شایسته تقدیر در حوزه کشاورزی، محیط زیست و دامپزشکی در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران در آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد.

مطالب عمومی

1. نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک

صفحه 1-56

امید اتقیا؛ مینا حجازی


شناسنامه علمی شماره

2. شناسنامه علمی شماره چهارم نشریه گیاه پزشک

صفحه 2-2


سخن سردبیر

3. یادداشت سردبیر

صفحه 4-4

مینا حجازی


نگاه تخصصی

4. کشاورزی بدون تولیدات محافظ گیاه آیا می‌توانیم بدون استفاده از علف‏کش‏‌ها، قارچ‏کش‏‌ها و حشره‏کش‌‏ها کشت و کار داشته باشیم؟

صفحه 4-12

رقیه غریب رضا؛ ساحل کیمیایی؛ پارسا صالحی؛ فرشته کرمی


مرور مقالات

5. نقش کارآمد و نوین مگس سیاه در مدیریت پسماند آلی

صفحه 13-16

افروز بوکان


6. تیمارهای پس از برداشت محصولات تازه خوری

صفحه 17-21

سید محمد سیدعلیخانی؛ سیاوش شریفی


7. فون کفشدوزک‌های (Coccinellidae) مرتبط با مرکبات در غرب استان مازندران

صفحه 22-24

کتایون پهلوان یلی


8. ردیابی و تشخیص مایکوتوکسین ها

صفحه 25-30

عارف مرادپور


9. اثر آلی جفت‌یابی در حشرات

صفحه 31-38

زینب البرزی


پرونده ویژه

10. نه سازش، نه تسلیم، نبرد با ملخ‌ها!

صفحه 39-46

علیرضا صبا


مصاحبه

11. مصاحبه با دکتر علیرضا صبوری (عضو هیئت‏علمی گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

صفحه 47-52

امید اتقیا


عکاسی

12. عکاسی از نگاه دوربین گیاه پزشک

صفحه 53-53


زمستان 1399، صفحه 1-56
صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر وب سایت