اخبار انجمن علمی _ دانشجویی گیاه‌پزشکی

نوع مقاله : اخبار

نویسنده

دانشجوی کارشناسی; ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این کارگاه با حضور دکتر آرش جوانمرد (عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز) و با همکاری انجمن علمی-دانشجویی گروه گیاه‌پزشکی و علوم دامی، به‌منظور آشنایی با نگارش مقالات انگلیسی بر اساس اصول ISI ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمام رشته­های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد...