بهار، پیام‌آور تعادل پس از وقوع دگرگونی است...

سخن سردبیر

نویسنده

1 سردبیر نشریه گیاه پزشک

2 دانشجوی دکتری حشره ‏شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با آمدن بهار درمی­یابیم که چشمه­ی مهر ایزد همواره به‌سوی انسان­ها و تمامی موجودات سرازیر است و هرگز ما را فراموش نمی­کند...
در بهار هستیِ روینده رخت نو به تن کرده و یکی از زیباترین جلوه­های خالق را به تصویر می‏کشد...همه می­دانیم که طبیعت یکی از نشانه­های خداوند و سرشار از عبرت است... دلی که بیدار است به هر پدیده­ای با تفکر و تعمق نگریسته و سعی در افزایش درک و آگاهی خود نسبت به آن موضوع می­کند...