درباره نشریه

نشریه علمی-ترویجی گیاه پزشک، به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بیش از ۲۰ سال است که در فضای علمی دانشجویی کشور فعالیت می‌کند. از اسفند ۱۳۹۸، این نشریه با کسب امتیاز حرفه‌ای از سوی معاونت‌های پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، به عنوان یک نشریه علمی ترویجی با امتیاز ۱ فعالیت می‌کند.

 

افتخارات نشریه

ردیف جشنواره بخش مقام   فرد/دوره یا شماره نشریه  زمان لینک به مقاله
۱   دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران    نشریه کشاورزی، محیط زیست و دامپزشکی    شایسته تقدیر  دوره بیستم نشریه   آبان   ۱۳۹۸ دوره بیستم (شماره ۳- شماره ۲- شماره ۱)
۲ دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران یادداشت برتر برگزیده امین صادقی آبان ۱۳۹۸

  منتشر کن یا نابود شو؛ بازی در نقش ماشین چاپ مقالات