معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف‌سنج جرمی

نوع مقاله : معرفی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری حشره‌شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف­سنج جرمی، یکی از پیشرفته­ترین دستگاه­ها در زمینه‏ی آنالیز دستگاهی است که از دو قسمت کروماتوگراف گازی و طیف­سنج جرمی تشکیل شده است. برای بیش از نیم‌قرن، روش کروماتوگرافی گازی نقش اساسی در جداسازی و تعیین مقادیر اجزاء یک مخلوط ایفا کرده است اما تعیین ماهیت و ساختار شیمیایی اجزاء جداسازی شده نیاز به روش­های آشکارسازی اسپکتروسکوپی دارد که بیشترین روش مورداستفاده، آشکارساز طیف­سنج جرمی است که امکان به­دست آوردن یک طیف جرمی برای مولکول که همانند اثرانگشت آن بوده، فراهم کرده است. از این دستگاه می­توان اطلاعات کمی و کیفی درباره وزن مولکولی، ساختار عنصری، گروه­های عاملی (در صورت استفاده از طیف‌سنج جرمی با قدرت تفکیک بالا) و در برخی موارد، هندسه و ایزومر فضایی مولکول را به دست آورد...