نقش کارآمد و نوین مگس سیاه در مدیریت پسماند آلی

نوع مقاله : مرور مقالات

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری حشره‌شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

مگس سرباز سیاه Hermetia illucens L. (Diptera: Stratiomiydae) (BSF) یک مگس ساپروفاژ بومی منطقه‏ی نئوتروپیک است (شکل 1). بااین‌حال، دامنه‏ی توزیع این مگس با گذشت زمان و توسعه‏ی حمل‌ونقل بین‌المللی از دهه 1940 به­طور گسترده­ای تغییریافته و تا مناطق گرم­تر جهان پراکنش یافته است. مگس‏های سرباز شامل حدود 2800 گونه‏ی توصیف‌شده در سراسر دنیا می­باشند.