چرا کنه ‏های واروآ زنبورهای پرستار را ترجیح می‏دهند؟

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی مقطع دکتری حشره‌شناسی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه زنبورداری یکی از مشاغل پرسود به شمار می‌رود چراکه با هزینه و امکانات کم می‌توان محصولات متعددی به دست آورد. در حال حاضر می‏دانیم که اهمیت زنبورعسل نه‌فقط به دلیل تولید عسل بلکه از آن مهم­تر به‌عنوان یکی از عوامل مهم حفظ ویژگی‌های محیط‌زیست انسان و باروری گیاهان از طریق انتقال دانه­ی گرده و گرده‏افشانی است. از دیدگاه متخصصین، اهمیت اقتصادی پرورش زنبورعسل در کشاورزی 25 تا 100 برابر بیش از تولید عسل است...