شماره پنجم دوره جدید نشریه گیاه پزشک منتشر شد

شماره پنجم دوره جدید نشریه گیاه پزشک منتشر شد

شماره جدید نشریه گیاهپزشک به همت انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره گزارشی درباره تلاش فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی ناسا را برای کشت سبزیجات در فضا با عنوان « کشت فرازمینی سبزیجات» را می خوانیم.

«تاثیر عوامل بیولوژیک در تولید سیب ارگانیک»، « اثرات دوگانه قارچ بیمارگر حشرات روی کنترل آفات و بیماری های گیاهی»، « کشت بافت، راهی برای تولید گیاهان عاری از ویروس » و مصاحبه با دکتر محمد محمودوند را می خوانیم.

نشریه گیاهپزشک به مدیر مسئولی سعید صداقتیان و سر دبیری کیمیا بهرامی نژاد، به مدت 22 سال در فضای علمی دانشجویی کشور فعالیت می کند، این نشریه از اسفند ۱۳۹۸ و با تصویب کمیته اعطای امتیاز حرفه‌ای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران،‌ توانست امتیاز حرفه‌ای را کسب کند. بنابراین امتیاز، نشریه گیاهپزشک یک نشریه علمی ترویجی محسوب شده و به هر مقاله‌ای که در این نشریه منتشر شود، علاوه بر امتیاز فرهنگی، امتیاز علمی نیز تعلق می‌گیرد.

برای دریافت نسخه کامل الکترونیکی شماره پنجم اینجا کلیک کنید.