تکامل ژنوم نماتدهای انگل گیاهی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

نماتدها از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین شاخه‌های جانوری هستند که اکثر گونه‌ها آزاد زی، قارچ‌خوار و یا باکتری‏خوار بوده و تعداد زیادی هم انگل جانوران و گیاهان عالی و جلبک­ها هستند. بیش از 4100 گونه نماتد انگل گیاهی سالانه باعث خسارتی معادل 80 میلیارد دلار می‌شوند. نماتد­های انگل گیاهی در چهار کلاد از 12 کلاد شاخه نماتد­ها طبقه‌بندی می­شوند. عضو مسئول تغذیه در نماتد­های انگل گیاهی استایلت است که در کلاد­های مختلف به لحاظ ریخت شناختی و انتوژنی متنوع بوده و این عضو که برای استخراج مواد مغذی از سلول­های میزبان کاربرد دارد مثال ساده­ای از تکامل همگرا است...