اولین دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

دانشجوی دکتری بیماری‏شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

اولین دوره­ی آموزشی "تربیت مدیران کنترل کیفی محصولات کشاورزی" ویژه مسئولین و کارشناسان کلینیک­های گیاه‌پزشکی، کارشناسان آزمایشگاه­های خاک و آب و فارغ‌التحصیلان کشاورزی به تاریخ چهار الی شش اسفندماه سال 1397 در محل مجتمع آموزش عالی امام خمینی کرج برگزار شد.