سفیدبالک های تهرانی

نوع مقاله : نگاه تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری حشره شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

حشرات مزاحمی که چندسال اخیر در محیط شهری پایتخت دیده می­شوند، حشراتی از راسته Hemiptera و خانواده Aleyrodidae هستند که با تخم­گذاری و استقرار در سطح زیرین برگ­ها و بعد از گذراندن چهار سن پورگی، با مکیدن مقادیر زیادی شیره­ی گیاهی موجب خسارت به گیاه می­شوند و از طرفی پس از مرحله­ی شفیرگی حشرات کامل آن به پرواز در آمده و برای انسان­ها مزاحمت ایجاد می­کنند. سفیدبالک حشره­ای چند نسلی است و تا زمانی که شرایط محیطی مناسب باشد تولید مثل آن ادامه می­یابد...