تغییر و تحولات در روش‌های حفاظت محصولات انباری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

روش­های سنتی نگهداری محصولات انباری نسل به نسل بین انسان­ها منتقل شده است. در کتب و منابع باستانی مهروموم کردن با سحر و جادو، سوزاندن گوگرد، استفاده از پودر­های خشک و ترکیبات گیاهی سمی به‌عنوان روش­های اولیه­ی کنترل آفات در انبار به چشم می­خورد. با گذشت زمان روش­های مرسوم غیر شیمیایی با روش­های شیمیایی جایگزین شد و در کنار آن سایر روش­های غیر شیمیایی رشد یافته و به‌صورت تلفیقی در کنار آفت­کش­های شیمیایی مورداستفاده قرار می‏گیرند. در مدیریت تلفیقی نیاز به آگاهی از تراکم جمعیت و آستانه­ی فعالیت اقتصادی آن است. اگرچه اجزای برنامه­های مدیریت تلفیقی به‌خوبی موردتحقیق و مطالعه قرار گرفته اما تحقیقات بیشتری در مورد چگونگی ترکیب این مؤلفه‌ها برای بهبودی اثربخشی و اطمینان از کیفیت و امنیت مواد غذایی در مرحله­ی پس از برداشت  برای این جمعیت انسانی در حال افزایش موردنیاز است...