آشنایی با کتاب " آموزش نرم‌افزارهای آنالیز فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت "

نوع مقاله : معرفی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این کتاب در سال 1392 توسط انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی به چاپ رسیده است.
اگرچه پژوهشگران علوم زیستی نرم­افزارهای فراوان و گوناگونی را به کار می­گیرند اما منبع فارسی جامعی برای استفاده از آن­ها وجود ندارد. یک گروه از این نرم­افزارها مربوط به تجزیه‌وتحلیل‌های فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت است. در این کتاب تلاش شده است که این کمبود پوشش داده شود تا پژوهشگران و دانشجویان بتوانند کار با این نرم­افزارها را به‌آسانی آغاز نمایند...