محصولات تراریخت از دریچه‏ی گیاه‌پزشکی

نوع مقاله : پرونده ویژه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

زیست‌فناوری به معنای کاربرد وسیع و صنعتی از اطلاعات زیست‌شناسی موجودات زنده است که می‏تواند ابزاری در جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع غذایی و صنایع مرتبط باشد. پیش‌بینی‌شده است در سال 2030 زیست‏فناوری می‏تواند در تولید 50 درصد محصولات کشاورزی، 80 درصد محصولات داروئی و 35 درصد محصولات صنعتی مشارکت داشته باشد. همچنین انتظار می‏رود در تولید بیش از 35 درصد محصولات شیمیایی از فرآیندهای زیست فناورانه استفاده شود...