چالش‌های ویروس‌شناسی گیاهی و بررسی تأثیر ویروس‌های گیاهی بر گیاهان مدل

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

تاریخ شروع ویروس‌شناسی با ویروس‌های گیاهی­(ویروس موزاییک توتون) آغاز شد که در سال 1898 به‌عنوان نوع جدیدی از آلودگی شناخته شد و از این زمان به بعد مشخص گردید که ویروس‌ها به میزبان خود وابسته‌اند. تمامی ویژگی‌های موردمطالعه در ویروس‌شناسی مانند قابلیت سازگاری طبیعی و توانایی ویروس‌ها برای مهار و تغییر میزبان برای تکمیل چرخه بیماری‌زایی شناخته‌شده و موردتحقیق قرارگرفته‌اند. طی 120 سال اخیر، تحقیقات روی ویروس‌های گیاهی چالش‌های بزرگ و خاصی را درباره‏ی آلودگی گیاهان پیش روی ما قرار داده است...