راهنمای نویسندگان

نشریه علمی-ترویجی­ گیاه­ پزشک، مقاله­ های علمی-ترویجی، علمی-تخصصی و علمی-مروری مرتبط با تمامی جنبه ­های گیاهپزشکی را پس از طی فرآیند داوری، پذیرش و منتشر می ­نماید. مقاله ­های ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه ­ای چاپ شده باشند و یا به طور همزمان برای نشریه ­ای دیگر ارسال شده باشند.

 

 

ساختار مقاله:

تمامی مقالات علمی-ترویجی، علمی-تخصصی و علمی مروری باید شامل موارد زیر باشند:

چکیده (شامل 150 الی 250 کلمه به فارسی، در صورت تمایل به انگلیسی در یک پاراگراف)

واژه ­های کلیدی (شامل 3 الی 7 واژه کلیدی مرتبط با مقاله)

مقدمه

عناوین مختلف موضوع

نتیجه گیری کلی

منابع (با سبک APA به صورت دستی و یا با نرم افزار EndNote در صورت امکان).

 

نگارش مقاله:

مقاله باید به صورت فایل word تهیه و ارسال شود. در تمامی مقاله ها باید قلم متن فارسی B Nazanin و متن انگلیسی Times New Roman به ترتیب با اندازه 12 و 10 به صورت Justify باشد. همچنین عنوان مقاله با قلم B Nazanin و اندازه 18 (تیره)و سر عنوان ها در متن با اندازه 14 (تیره)تدوین شوند. نام نویسندگان باید به صورت کامل با فونت BMitra با اندازه 12 و تیره نوشته شود. جلوی نام نویسندگان شماره گذاشته شود و بر اساس شماره ها، در زیر اسامی نویسندگان، وابستگی سازمانی آنها (affiliation) نوشته شود. مرتبه یا وضعیت تحصیلی نویسندگان(استاد، دانشیار، استادیار، دانشجوی دکتری و ...) مشخص گردد.

همچنین جلوی نام نویسنده مسئول علامت ستاره(*) گذاشته شود و نشانی ایمیل ایشان پس از وابستگی سازمانی نوشته شود. وابستگی سازمانی و ایمیل با قلم B Mitra و Times New Roman به ترتیب با اندازه 12 و 10 و به صورت ایتالیک آورده شود.

مقاله باید در صفحه (A4  (29.7 × 21 cm، با حاشیه 2.5 سانتی متر و فاصله خطوط 1.5 سانتی متر تنظیم گردد. هر عنوان به اندازه یک خط از بند ( پاراگراف) فاصله داشته باشد. همچنین کلیه صفحات (پایین صفحه، وسط)، جداول، شکل ها باید دارای شماره باشند.

تمامی واژه های به کار برده شده در نشریه باید طبق ترجمه واژه نامه مصوب فرهنگستان علوم (جلد دوم، بیماری شناسی گیاهی؛ جلد یازدهم، حشره شناسی کشاورزی) تدوین شده باشد.

شکل ها و جدول ها:

چنانچه مقاله دارای شکل و یا جدول است، باید مطابق دستور زیر تدوین شود.

شکل: کلیه شکل ها در وسط متن، با زیرنویس قلم BMitra با اندازه 11 و انگلیسی Times New Roman با اندازه 10 و شماره (زیرنویس شکل در پایین شکل قرار بگیرد) تنظیم شوند. به هر شکل باید در متن ارجاع داده شود. چنانچه شکل از منبع دیگری گرفته شده است، به آن منبع در زیرنویس ارجاع داده شود. فایل باکیفیت شکل ( حداقل 300 دی پی آی) نیز به صورت JPEG  یا TIFF همراه مقاله ارسال گردد.

جدول: کلیه جدول ها همگی با سر عنوان قلم B Mitra  با اندازه 11  و انگلیسی Times New Roman با اندازه 10 و شماره در وسط متن  قرار بگیرد. به هر جدول باید در متن ارجاع داده شود.

 

مشابهت یابی:

نشریه گیاه پزشک جهت جلوگیری از دریافت مقالات تکراری و تشخیص سرقت علمی، مجهز به نرم افزار مشابهت یاب همیاب شرکت سیناوب به آدرس Hamyab.sinaweb.net می باشد. این سامانه که با استفاده از تکنیک های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری عمیق طراحی شده است. از تمامی اطلاعات موجود که تاکنون به صورت الکترونیکی در کشور منتشر شده است به عنوان هسته اصلی مشابهت یابی استفاده می نماید. مقالات به محض ثبت در سامانه نشریات و همایش های سیناوب با سامانه همیاب مورد بررسی قرار گرفته و درصد مشابهت به همراه مستندات مربوطه به منظور تصمیم گیری در اختیار داوران علمی و سردبیر نشریه قرار می گیرد.

 

عکاسی از زاویه دوربین گیاهپزشک

این قسمت مربوط به اسناد چند رسانه Multimedia است. از بین فایل های ارسالی، تعدادی از آن ها برای چاپ در نشریه انتخاب می شود و لذا ارسال فایل، تعهدی را برای نشریه جهت چاپ قطعی آن ها ایجاد نمی کند.
تمام افرادی که اثر آن ها در نهایت انتخاب می شود بایستی فرم تعهد نامه اصالت اثر را تکمیل و ارسال نمایند. تمامی مکاتبات از طریق ایمیل رسمی 
plantprotection.utcan@ut.ac.ir
صورت می گیرد.
تمامی عکس های مرتبط با گیاه پزشکی  شامل عکس های میکروسکوپی، عکس های ماکروسکوپی، ترسیم های خلاقانه و کاریکاتور های آفات و بیماری های مختلف قابل پذیرش خواهد بود. عکس ها به صورت فایل با فرمت JPEG یا TIFF و با بزرگنمایی حداقل 300 مگاپیکسل ارسال شود‌.
*. درباره آنچه در عکس دیده می‌شود توضیحی کوتاهی بین 10 الی 100 کلمه در فایل Word همراه عکس ارسال بشود.
با تشکر