آشنایی با کتاب " راهنمای کاربردی NCBI"

نوع مقاله : معرفی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی‏ ارشد بیماری‏ شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این کتاب در سال 1392 توسط انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی به چاپ رسیده است. افزایش روزافزون اطلاعات بیولوژیکی و پیچیده شدن مطالعه آن­ها، استفاده از ابزار­های بیوانفورماتیک را ضروری ساخته است. یکی از مجموعه­هایی که حاوی ابزار­های مفیدی جهت این مقصود است NCBI است. NCBI در­واقع مجموعه‏ای از پایگاه­ها (مانند پایگاه توالی­های نوکلئوتیدی و پروتئینی و...) برای نگه­داری اطلاعات و ابزار­هایی (مانند BLAST و e-PCR و...) جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بیولوژیکی است. هم­اکنون این مجموعه به همراه همه­ی پایگاه­ها و ابزار­ها در تارنمای اینترنتی آن به‌صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد...