اهمیت عوامل پروبیوتیک‌های گیاهی در کشاورزی زیستی

نوع مقاله : نگاه تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی‏ ارشد بیماری‏شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

افزایش رویکرد بشر به نهاده­های غیرطبیعی و اغلب شیمیایی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی فزونی انواع بیماری­ها و مشکلات زیست‌محیطی را منجر شده است. با توجه به دغدغه تأمین غذای کافی برای جمعیت رو به گسترش جهان، هنوز استفاده از این مواد شیمیایی رواج دارد. در چنین شرایطی ارزش و اهمیت تولید و مصرف محصولات سالم غذایی بیش‌ازپیش مشخص می‏شود. با توجه به جهت‌گیری‌های سیستم­های جدید کشاورزی به سمت کشاورزی زیستی و یا ارگانیک استفاده از عوامل مفید میکروبی در کشاورزی یا به‌عبارت‌دیگر پروبیوتیک­های گیاهی به‌عنوان گزینه­ای مناسب برای مقابله با بسیاری از عوامل زیستی و غیر زیستی تهدیدکننده کیفیت و کمیت تولیدات گیاهی است. کشاورزی زیستی نقش مهمی در حفاظت از اکوسیستم­های زراعی و منابع طبیعی و همچنین سلامت و بهداشت جوامع دارد...