آیا گرم‌تر شدن هوا باعث افزایش خسارت آفات کشاورزی می‌شود؟

نوع مقاله : نگاه تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری حشره‌شناسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در شماره­ی پیشین نشریه­ی گیاه‌پزشک، در مطلبی تحت عنوان " آیا آرماگدون اکولوژیکی در راه است؟" به بررسی دیدگاه بیان‌شده در خصوص رابطه­ی بین گرمایش جهانی آب‌وهوا و تنوع زیستی حشرات با نگاه به مقاله­ی تحلیلی Laether چاپ‌شده در ژورنال Annals of Applied Biology پرداخته شد. در این نسخه قصد داریم با استفاده از نتایج کار تحقیقاتی Deutsch و همکارانش، تأثیر گرم شدن جهانی هوا بر میزان خسارت آفات را بیان کنیم...