شماره جدید نشریه گیاه پزشک منتشر شد

شماره جدید نشریه گیاه پزشک منتشر شد

شماره جدید نشریه گیاه‌پزشک به همت انجمن علمی دانشجویی گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره گزارشی درباره‌ی حمله ملخ‌ها در زمستان ۱۳۹۸ و وحدت کشاورزان و مسئولان برای مقابله با ‌آن‌ها را با عنوان «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با ملخ‌ها» را می‌خوانیم.

نقش کارآمد و نوین مگس سیاه در مدیریت پسماند آلی، ردیابی و تشخیص مایکوتوکسین‌ها و مصاحبه با دکتر علیرضا صبوری، عضو هیأت علمی گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را می‌خوانیم.

نشریه گیاه‌پزشک به مدیرمسئولی امید اتقیاء و سردبیری مینا حچازی، به مدت ۲۱ سال در فضای علمی دانشجویی کشور فعالیت‌ می‌کند. این نشریه توانسته است از کمیته اعطای امتیاز حرفه‌ای به نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، امتیاز حرفه‌ای را کسب کند.