مصاحبه با دکتر طالبی جهرمی؛ عضو هیئت‌علمی گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

دانشجوی دکتری بیماری‏شناسی گیاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در این نسخه تصمیم گرفتیم با یکی از اساتید پیشکسوت و به نام گروه گیاه‌پزشکی در حوزه سم‌شناسی کشاورزی، جناب آقای دکتر طالبی، گپ و گفت صمیمی­ای داشته باشیم، به دفتر کارشان در بخش حشره‌شناسی سری زدیم. ایشان مثل همیشه با روی گشاده از ما استقبال نمودند و لحظات خوشی را برای ما به یادگار گذاشتند که برای شما نیز نقل می­کنیم...