مطالب عمومی

1. نسخه نهایی و کامل شماره دوم دوره بیستم نشریه گیاه پزشک

صفحه 1-76

امین صادقی؛ مینا حجازی


سخن سردبیر

2. بهار، پیام‌آور تعادل پس از وقوع دگرگونی است...

صفحه 5-5

مینا حجازی


معرفی

3. معرفی آزمایشگاه های بخش بیماری شناسی گیاهی

صفحه 6-9

فاطمه محرمی


4. معرفی کلینیک گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

صفحه 10-11

امید اتقیا


5. آشنایی با کتاب " راهنمای کاربردی NCBI"

صفحه 12-13

محدثه شمسیان


مرور مقالات

6. کنه‌های شکارگر Phytoseiidae و کنترل بیولوژیکی حفاظتی

صفحه 14-17

سجاد رحیمی


7. کاربرد اسانس‌ها در کنترل پوسیدگی‌های پس از برداشت

صفحه 18-21

عارف مرادپور


8. تغییر و تحولات در روش‌های حفاظت محصولات انباری

صفحه 22-27

سید محمد سیدعلیخانی؛ سیاوش شریفی؛ محدثه جعفری؛ نگین رمضان زاده


مصاحبه

9. مصاحبه با دکتر طالبی جهرمی؛ عضو هیئت‌علمی گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

صفحه 28-33

امید اتقیا


پرونده ویژه

10. محصولات تراریخت از دریچه گیاه‏پزشکی 2

صفحه 34-37

امین صادقی


نگاه تخصصی

11. آیا گرم‌تر شدن هوا باعث افزایش خسارت آفات کشاورزی می‌شود؟

صفحه 38-41

ساجده سرلک


12. اهمیت عوامل پروبیوتیک‌های گیاهی در کشاورزی زیستی

صفحه 42-45

فاطمه محرمی


13. تاریخچه و روند توسعه ترکیبات نئونیکوتینوئید

صفحه 46-49

حمید قبادی


14. تکامل ژن‏های HOX در نماتد‏ها

صفحه 50-53

مهدی عاشوری


15. چندشکلی ظاهری چیست؟ مطالعه‌ی این ویژگی در کفشدوزک Adalia decempunctata

صفحه 54-55

کتایون پهلوان یلی


16. متابولیت‏های گیاهی و مقاومت به آفات

صفحه 56-61

نازنین حاتمی


نقد و بررسی

17. منتشر کن یا نابود شو؛ بازی در نقش ماشین چاپ مقالات

صفحه 62-66

امین صادقی


گزارش

18. اولین دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

صفحه 67-67

امید اتقیا


تازه ها

19. تازه‌های پژوهش در دنیای گیاه‌پزشکی

صفحه 68-71

مینا حجازی؛ فرشته کرمی


اخبار

20. اخبار انجمن علمی _ دانشجویی گیاه‌پزشکی

صفحه 72-73

فرشته کرمی


عکاسی

21. عکاسی از زاویه دوربین گیاه‌پزشک

صفحه 74-74


پاییز 1398، صفحه 1-76 بهار 1398، صفحه 1-76 زمستان 1397، صفحه 1-47