1. فایل کامل شماره نخست دوره بیستم نشریه گیاه پزشک

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-47

امین صادقی؛ مینا حجازی


2. نسخه نهایی و کامل شماره دوم دوره بیستم نشریه گیاه پزشک

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 1-76

امین صادقی؛ مینا حجازی


3. شماره سوم از دوره بیستم نشریه گیاه پزشک- فایل کامل نسخه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-76

امین صادقی؛ مینا حجازی


4. سخن سردبیر شماره یک نشریه گیاه پزشک در دوره بیستم

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-1

مینا حجازی


5. شناسنامه سومین شماره نشریه دانشجویی گیاه پزشک

دوره 20، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 4-4


6. بهار، پیام‌آور تعادل پس از وقوع دگرگونی است...

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 5-5

مینا حجازی


7. معرفی اعضای هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 2-6


8. سخن سردبیر

دوره 20، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-5

مینا حجازی


9. معرفی آزمایشگاه های بخش بیماری شناسی گیاهی

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 6-9

فاطمه محرمی


10. گشت‌وگذاری در موزه‏ی جانورشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره 20، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 6-9

محمدحسین بایرامی


11. مصاحبه با دکتر امیر میرزادی گوهری به بهانه چاپ مقاله ایشان در نشریه Nature Genetics

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 7-8

امید اتقیا


12. معرفی کلینیک گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 10-11

امید اتقیا


13. مفاهیم و اهمیت دسته‌بندی خطرات آفت‌کش‌ها

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 9-12

حمید قبادی


14. آشنایی با کتاب بیماری شناسی گیاهی از دیدگاه مولکولی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 10-12

محدثه شمسیان


15. آشنایی با کتاب " راهنمای کاربردی NCBI"

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 12-13

محدثه شمسیان


16. سفیدبالک های تهرانی

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 13-14

ساجده سرلک


17. مقایسه‏ی میزبان‌های آزمایشگاهی دو جدایه‏ی ویروس موزاییک خیار (Cucumber mosaic virus) روی برخی از گیاهان محک

دوره 20، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 13-15

نگین رمضان زاده


18. کنه‌های شکارگر Phytoseiidae و کنترل بیولوژیکی حفاظتی

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 14-17

سجاد رحیمی


19. چرا شناسایی گونه‏ در مطالعات مربوط به بیماری‏شناسی گیاهی مهم است؟

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 15-17

عارف مرادپور


20. اینترنت اشیاء و تعامل با دنیای فیزیکی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 16-20

سمانه صلح جوی فرد


21. کاربرد اسانس‌ها در کنترل پوسیدگی‌های پس از برداشت

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 18-21

عارف مرادپور


22. آیا آرماگدون اکولوژیکی درراه است؟

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 18-19

شبنم حسنوند


23. حداکثر مقدار باقیمانده‏ی مجاز آفتکش‌های کشاورزی قسمت اول: حشره‌کش‌های پروفنفوس، فن‌پروپاترین، سایپرمترین، کلرپیریفوس و فوزالن

دوره 20، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-26

حمید قبادی


24. تغییر و تحولات در روش‌های حفاظت محصولات انباری

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 22-27

سید محمد سیدعلیخانی؛ سیاوش شریفی؛ محدثه جعفری؛ نگین رمضان زاده


25. چالش‌های ویروس‌شناسی گیاهی و بررسی تأثیر ویروس‌های گیاهی بر گیاهان مدل

دوره 20، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 20-21

ریحانه موی