نمایه نویسندگان

ا

 • اتقیا، امید نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 1-56]
 • اتقیا، امید مصاحبه با دکتر علیرضا صبوری (عضو هیئت‏علمی گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 47-52]
 • البرزی، زینب اثر آلی جفت‌یابی در حشرات [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 31-38]

ب

 • بوکان، افروز نقش کارآمد و نوین مگس سیاه در مدیریت پسماند آلی [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 13-16]

پ

 • پهلوان یلی، کتایون فون کفشدوزک‌های (Coccinellidae) مرتبط با مرکبات در غرب استان مازندران [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 22-24]

ح

 • حجازی، مینا نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 1-56]
 • حجازی، مینا یادداشت سردبیر [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 4-4]

س

ش

 • شریفی، سیاوش تیمارهای پس از برداشت محصولات تازه خوری [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 17-21]

ص

 • صالحی، پارسا کشاورزی بدون تولیدات محافظ گیاه آیا می‌توانیم بدون استفاده از علف‏کش‏‌ها، قارچ‏کش‏‌ها و حشره‏کش‌‏ها کشت و کار داشته باشیم؟ [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 4-12]
 • صبا، علیرضا نه سازش، نه تسلیم، نبرد با ملخ‌ها! [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 39-46]

غ

 • غریب رضا، رقیه کشاورزی بدون تولیدات محافظ گیاه آیا می‌توانیم بدون استفاده از علف‏کش‏‌ها، قارچ‏کش‏‌ها و حشره‏کش‌‏ها کشت و کار داشته باشیم؟ [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 4-12]

ک

 • کرمی، فرشته کشاورزی بدون تولیدات محافظ گیاه آیا می‌توانیم بدون استفاده از علف‏کش‏‌ها، قارچ‏کش‏‌ها و حشره‏کش‌‏ها کشت و کار داشته باشیم؟ [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 4-12]
 • کیمیایی، ساحل کشاورزی بدون تولیدات محافظ گیاه آیا می‌توانیم بدون استفاده از علف‏کش‏‌ها، قارچ‏کش‏‌ها و حشره‏کش‌‏ها کشت و کار داشته باشیم؟ [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 4-12]

م

 • مرادپور، عارف ردیابی و تشخیص مایکوتوکسین ها [دوره 21، شماره 1، 1399، صفحه 25-30]