1. نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی دانشجویی گیاه‌پزشک

دوره 21، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-56

امید اتقیا؛ مینا حجازی


2. مصاحبه با دکتر علیرضا صبوری (عضو هیئت‏علمی گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 21، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 47-52

امید اتقیا


3. مصاحبه با جناب آقای دکتر مسعود احمدزاده (عضو هیئت‌علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه تهران)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 54-61

امید اتقیا


4. معرفی کلینیک گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 10-11

امید اتقیا


5. مصاحبه با دکتر طالبی جهرمی؛ عضو هیئت‌علمی گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 28-33

امید اتقیا


6. اولین دوره آموزشی مدیران کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

دوره 20، شماره 2، بهار 1398، صفحه 67-67

امید اتقیا