نویسنده = �������������� ��������
اثر آلی جفت‌یابی در حشرات

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 31-38

زینب البرزی