نویسنده = نگین رمضان زاده
تغییر و تحولات در روش‌های حفاظت محصولات انباری

دوره 20، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 22-27

سید محمد سیدعلیخانی؛ سیاوش شریفی؛ محدثه جعفری؛ نگین رمضان زاده