نویسنده = علیرضا صبا
نه سازش، نه تسلیم، نبرد با ملخ‌ها!

دوره 21، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 39-46

علیرضا صبا